Dịch vụ đóng gói gia công sản phẩm:

Dịch vụ đóng gói phù hợp với chuỗi cung ứng và sản phẩm của bạn. Dịch vụ đóng gói của chúng tôi được tạo ra để giúp bạn vận chuyển sản phẩm của mình đến đích cuối cùng theo cách hiệu quả nhất có thể. Chúng tôi giúp khách hàng của mình với các loại dịch vụ đóng gói khác nhau phù hợp với hoạt động của họ. Đề nghị của chúng tôi bao gồm tất cả mọi thứ từ kitting và lắp ráp phụ để đóng gói dịch vụ để cung cấp cho bạn giải pháp tốt nhất.

Công Cấp Lao động ráp thiết bị điện tử

 

Liên hệ ngay để được tư vấn và báo giá:

Hotline: 0777776848 – 0911 234 789

Địa chỉ: 227/8 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: cungunglaodong.com.vn@gmail.com

Website: https://cungunglaodong.com.vn